Đề tài cấp trường

Hoạt động KHCN HUFI

Hoạt động KHCN HUFI

Hoạt động KHCN HUFI

Quy trình đăng ký đề tài NCKH cấp trường 2019-2020

Quy trình đăng ký đề tài NCKH cấp trường 2019-2020

Quy trình đăng ký đề tài NCKH cấp trường 2019-2020

Quy trình nghiệm thu, thanh lý đề tài

Quy trình nghiệm thu, thanh lý đề tài

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học xin gửi tới quý thầy cô quy trình nghiệm thu, thanh lý đề tài. 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.