Hoạt động KHCN HUFI

Từ một cơ sở giáo dục đại học với nguồn lực hạn chế cho hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) (từ 2010-2015), các kết quả hoạt động KHCN của HUFI còn rất khiêm tốn: số công trình công bố trên tạp chí quốc tế uy tín chỉ đếm trên đầu ngón tay, số người thực hiện nhiệm vụ KHCN chiếm tỉ lệ thấp, các đề tài NCKH các cấp không nhiều, kinh phí đầu tư cho hoạt động KHCN rất ít. Xem thêm

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.