Quy trình nghiệm thu, thanh lý đề tài

1. Chủ nhiệm đề tài gửi 01 cuốn báo cáo tổng kết và 1 đề xuất hội đồng nghiệm thu (mẫu đính kèm). Chủ nhiệm đề tài đề xuất 7 thành viên hội đồng, phòng QLKH&DTSDH tham mưu với Hiệu trưởng quyết định chính thức thành viên hội đồng gồm 5 thành viên. Thành phần Hội đồng nghiệm thu có 5 thành viên bao gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 02 phản biện và 01 ủy viên. Trong đó, đơn vị chủ trì đề tài tham gia Hội đồng không quá 02 thành viên và không làm chủ tịch Hội đồng.

 

2. Phòng QLKH&ĐTSĐH sẽ soạn thảo Quyết định Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng nghiệm thu do trưởng phòng QLKH&ĐTSĐH tham mưu với Hiệu trưởng, Hiệu trưởng QĐ thành viên Hội đồng) và sẽ gửi email mời tham gia nghiệm thu tới toàn thể thành viên Hội đồng nghiệm thu và chủ nhiệm đề tài.

 

3. Chủ nhiệm đề tài trực tiếp liên hệ với các thành viên Hội đồng để nộp cuốn báo cáo cũng như thống nhất thời gian nghiệm thu với các thành viên HĐ. Sau khi thống nhât thời gian nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài gửi email đăng ký lịch nghiệm thu tới phòng QLKH&ĐTSĐH để phòng QLKH&ĐTSĐH xin phòng và gửi email thông báo thời gian, địa điểm nghiệm thu cụ thể tới Hội đồng nghiệm thu và chủ nhiệm đề tài.
Lưu ý: Đăng ký nghiệm thu trước 1 tuần để phòng QLKH&ĐTSĐH xin phòng.
 
4. Nghiệm thu đề tài. Chủ nhiệm đề tài tự chuẩn bị nước uống, trái cây... cho Hội đồng nghiệm thu. Nhà trường không hỗ trợ kinh phí phần này.
 
5. Thanh lý đề tài.
Quý thầy cô chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu (BB chỉnh sửa đề tài đính kèm) và chuẩn bị các hồ sơ theo danh mục đính kèm. Khi hồ sơ đầy đủ, quý thầy cô liên hệ phòng QLKH&ĐTSĐH để làm thủ tục thanh lý.
Lưu ý: Tất cả các chủ nhiệm đề tài phải có bài báo mới đủ điều kiện thanh lý.

 

Các biểu mẫu

- Mẫu đề xuất thành viên hội đồng

- Mẫu xác nhận chỉnh sửa

- Thủ tục thanh lý hợp đồng

- Giấy đề nghị thanh toán

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.