Tuyển sinh

Thông báo về việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - 2020

Thông báo về việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - 2020

Thông báo về việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - 2020 

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Phòng QLKH&ĐT SĐH thông báo tới các Anh/Chị kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

 

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 - năm 2019

Danh sách thi sính dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 - 2020

Danh sách thi sính dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 - 2020

Danh sách thi sính dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

 

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.