Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phòng Khoa học Công nghệ

Khoa học công nghệ

Đặt hàng NV KHCN thực hiện chương trình trọng điểm đến năm 2025

Đặt hàng NV KHCN thực hiện chương trình trọng điểm đến năm 2025

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thực hiện "Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN SV Cơ sở GD 2022

Tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN SV Cơ sở GD 2022

Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài Vườn ươm

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài Vườn ươm

Thông báo Đăng ký hồ sơ tham gia vòng sơ tuyển Chương trình Vườn ươm KHCN trẻ năm 2022

1 2 3 4 5 > >>