Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Phòng Khoa học Công nghệ

Liên hệ với chúng tôi

  • P C101 - 140 Lê Trọng Tấn Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

  • 02838151409

  • scip@hufi.edu.vn